≡ Menu

November 2008

Khai Sáng

Khai Sáng: tinh thần dám suy nghĩ một cách độc lập, tự tin vào khả năng của bản thân để có thể thực hiện được ước mơ và hoài bão của mình.

Chúc các bạn thành công trong mọi việc!

{ 2 comments }