≡ Menu

Nghiên Cứu

Đây là kết quả nghiên cứu của những người trong nguồn Forbes, sau 5 năm nghiên cứu và phỏng vấn rất nhiều người thành công từ khắp nơi trên thế giới, họ đã đúc kết là có 3 yếu tố dẫn dắt thành công của những nhà tỷ phú…

{ 1 comment }