≡ Menu

Phỏng Vấn

Phỏng Vấn Bill Gates

Một bài phỏng vấn nhỏ với Bill Gates về phần quan trọng của học đường. Năm 1975, Bill Gates đã bỏ dở đại học năm thứ ba để sáng lập ra Công ty Microsoft…

{ 0 comments }