≡ Menu

Sony

Tên “Sony” mang ý nghĩa như là một nhóm bạn trẻ với năng lượng và niềm đam mê cho sáng tạo không giới hạn. Sau đây là cách ông Tsushin Kogyo tìm được tên Sony…

{ 0 comments }