≡ Menu

Mùa Thi Bên Cha

Ngày tôi thi tú tài, ba đạp xe hơn chục cây số, chờ tôi ngoài trường thi cả buổi, cốt để hỏi:

– Con làm bài tốt không?

Sợ ba nhọc lòng, tôi nói:

– Ba chờ ngoài này, có khi con lại lo, không làm bài được.

Buổi thi cuối, ra cổng không thấy ba, hỏi chú Bảy còi:

– Ba con có đến không?

Chú đưa tay chỉ cây bàng phía xa mươi mét bảo:

– Ổng ở đằng kia, tao biểu đến ổng không chịu.

Tác Giả: Võ Thành An

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

Next post:

Previous post: